• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Hva skal måles?

NB! Dersom du er privatkunde og skal måle mer enn en enebolig/fritidshus må du legge en ordre per bygg (gjelder ikke bedriftskunder). Dette for at du skal kunne få én rapport per bolig, noe som gir grunnlag for vurdering av behov for radontiltak i hvert enkelt bygg.

{{ whatToMeasureNames["VF"] }}
{{ whatToMeasureNames["F"] }}
{{ whatToMeasureNames["A"] }}
{{ whatToMeasureNames["MR"] }}