Radon er en radioaktiv edelgass som kommer fra det radioaktive grunnstoffet uran. Den forekommer i større eller mindre mengder i grunnen og gir opphav til såkalt bakkeradon, som er den vanligste årsaken til radonproblemer i inneluft i norske boliger. Men radon kan også avgis fra byggematerialer. I Sverige og i langt mindre grad i Norge er blåbetong det byggematerialet som oftest forårsaker et radonproblem. Den ble brukt som byggemateriale i perioden fra 1929 til 1975 og inneholder alunskifer. Bruk av blåbetong har vært begrenset i Norge.

Beregninger fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Kreftregisteret viser at radon medvirker til at anslagsvis 370 nye lungekrefttilfeller hvert år. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Den eneste måten å evaluere risiko fra radon er å måle radonkonsentrasjon i inneluften. Analysene foretas av Eurofins.

Har ditt hus for høye radonverdier?

Eurofins har utstyr for å måle radon i inneluft, drikkevann og grunn. Det eneste som trengs for at du skal få utført en måling er at du bestiller måleutstyr av Eurofins. Vi leverer rett utstyr til deg som returnerer til oss etter endt måling. Vi analyserer sporfilmene, og sender ut en rapport.

Analyseteknikken vi bruker er avansert, og våre metoder er akkreditert av SWEDAC. Dette gir oss sikre målinger av radon. Målenøyaktigheten kontrolleres regelmessig ved kalibreringsmålinger med Strålsäkerhetsmyndigheten. For mer informasjon om radon se spørsmål og svar i menyen eller besøk Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets hjemmeside.

Om du allerede har målt radon i din bolig bør du være klar over at ved renovering kan radonkonsentrasjon i huset endres. Ny ventilasjon eller bytte av vinduer kan påvirke radonnivået. Med årene kan også sprekker i grunnmur dannes, slik at radon lett kan trenge inn fra grunnen.