Det er mange faktorer som påvirker radoninnholdet i inneluft. Høy- og lavtrykk, ventilasjon og temperatur både inne og ute er noen av disse faktorene. Radoninnholdet er heller ikke konstant hele døgnet. Det kan variere mye, og det er derfor målinger i lengre tid er å foretrekke. Når måletiden øker, øker også sikkerheten i resultatene.

For at en måling av radon i inneluft skal gi årsmiddelverdi (en pålitelig måling) kreves det måletid på minst 60 dager, og målingen skal utføres i fyringssesongen, midten av oktober til midten av april.

En rådgivende kortidsmåling kan utføres om tiden er knapp, f.eks. ved salg. Det er også vanlig at de brukes som etterkontroll ved utført radonsanering. Korttidsmåling skal pågå i minst sju dager. Den gir ikke årsmiddelverdi og er heller ingen pålitelig måling. Den gir kun en indikasjon på om det er høye eller lave verdier i boligen.

Om du vil gjøre en radonmåling innendørs bestiller du en målepakke via vår hjemmeside. Vi sender da sporfilmer til deg som du plasserer ut på de stedene du vil kontrollere (for mer informasjon om hvordan du skal måle se i fliken bestilling)

Når målingen er ferdig og sporfilmer returneres til Eurofins, vil de analyseres ved vårt laboratorium. Deretter sender vi målerapporten til deg. Analysetiden varierer mye i sesongen.