Måling i inneluft

Målemetoder

Radonkonsentrasjon i inneluft måles med sporfilm som er på størrelse med en snusboks. Sporfilmer er passive målere som betyr at de ikke sender ut noe signal. Sporfilmene mangler helt elektriske komponenter, og består bare av plast. Den behøver ikke å slås på, men målingen starter når detektorene tas ut av den lufttette aluminiumsposen de leveres i. Målingen avluttes når de legges i returposen og sendes tilbake til laboratoriet for analyse.

En målepakke for måling i inneluft inneholder sporfilmer, måleinstruksjon og bruksanvisning. I prisen inngår analyse og analyserapport.

Langtidsmåling

Om en måling i en bolig utføres i samsvar med de anbefalinger som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet angir, oppgis det en årsmiddelverdi. De anbefalinger som må følges er at målingene skal vare minst 60 dager og at målingen skal utføres i fyringssesongen (midten av oktober - midten av april). En radonmåling skal utføres med minst en detektor i hver etasje med oppholdsrom. Som oppholdsrom menes rom som er i regelmessig bruk som soverom, stue og barnerom. Vaskerom, toalett eller dusj regnes ikke som oppholdsrom. Minst to sporfilmer per bolig er et krav. I større boliger må det vurderes å måle i flere oppholdsrom enn minimum i kravet i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets prosedyre. Vær oppmerksom på at målinger i arbeidslokaler ikke beregnes årsmiddelverdi, men bør utføres likt for å at det skal gi tilstrekkelig verdi.

Korttidsmåling

En rådgivende korttidsmåling kan utføres om tiden er knapp eller som en rask kontroll for å finne ut om en utført radonsanering ha gitt effekt. Målingen skal foregå over minst 7 dager (lengre måletid gir sikrere måleresulteter). Resultatet er i noen tilfeller usikkert og bør derfor tolkes deretter. Vær oppmerksom på at en rådgivende kortidsmålig ALDRI gir årsmiddleverdi. En rådgivende måling bør alltid følges opp av en langtidsmåling.

Radonmåling i grunn

Radoninnholdet i grunn måles med egne sporfilmer for jord som graves ned i bakken på ca 1 m dyp. Målingen skal pågå i 4-5 dager. Vi anbefaler to jordsporfilmer for hvert hus som skal anlegges. Jordsporfilmer leveres med bruksanvisning og analyserapport.