Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om Radon

Norsk Radonforening

Folkehelseinstituttet om Radon

Direktoratet for byggkvalitet